Banenverhuur   

Banen zijn te huur via het plaatselijke VVV en indien de kantine geopend is, via degene die kantinedienst heeft.   

tel nr VVV: 0118-582940   

tel nr kantine: 0118 - 582490   

Een baan huren kost 12,50 euro per baan per uur.