Clubblad   

De vereniging heeft een eigen clubblad " 't Sprinkje" dat 1x (digitaal) per jaar verschijnt. Kopij voor dit clubblad kunt u aanleveren via e-mail bij de secretaris.